تبلیغات
*** پرورش خلاقیت ***
» امروز :

» آخرین بروز رسانی :

نگرش های شخصی وعادت های رفتاری شما برچه اساسی استواراست؟ چاپ ارسال به دوست
Thursday, 26 June 2008
باعلامت زدن کلمات درست یاغلط،به هرعبارت جواب بدهید.اولین جوابی راکه به ذهن تان می رسد علامت بزنید.

1- اگربه سودم باشد،یواشکی ازجلوی دربان ونگهبان عبورمی کنم.
درست غلط

2- هرگز توی صف جلونمی زنم.
درست غلط

3- اگرکسی متوجه نشود،بدون بلیت واردسینما می شوم.
درست غلط

4- گاهی اوقات سعی می کنم کارکسانی راکه به من توهین کرده اند تلافی کنم.
درست غلط

5- اگرپیشخدمت فراموش کردپول یکی ازغذاها رابرایم حساب کند،احتمالا به روی خودم نمی آورم.
درست غلط

6- راضی نمی شوم کسی مسوولیت خطایی را که من مرتکب شده ام پذیراشود.
درست غلط

7- اگرمطلبی را ندانم.می گویم که نمی دانم.
درست غلط

8- سعی می کنم همیشه صادق باشم.
درست غلط

9- سرمیزشام درمنزل،به همان اندازه سرمیزشام دررستوران رعایت ادب را می کنم.
درست غلط

10- هرگزوارد مکانی که روی آن نوشته شده است:ورود افراد متفرقه ممنوع نمی شوم.
درست غلط

برای مشاهده سیستم امتیازبندی روی دستور ادامه مطلب کلیک کنید.

محاسبه امتیازات
برای اینکه امتیازات خودرا جمع ببندید،با توجه به جوابهای زیر، درازای هرجواب مشابه به خودیک امتیازبدهید.
1- غلط 2- غلط 3- غلط 4- غلط 5- غلط 6- درست 7- درست 8- درست 9- درست 10- درست

امتیاز4-1:انگیزه کمی برای مطلوبیت اجتماعی دارید.سازگاری شما کم است. سعی می کنید متفاوت ومستقل ازدیگران رفتارکنید.اگرشما راازگروه بیرون بگذارند آن قدرها ناراحت نمی شوید.
امتیاز8-5 : انگیزه تان برای مطلوبیت اجتماعی متوسط است .خودتان را به طورواقع بینانه به دیگران معرفی می کنید. می توانید اشتباهات ودرضمن فضایل خود را به نمایش بگذارید.
امتیاز10-9:انگیزه فراوان برای مطلوبیت اجتماعی دارید.احتمالا بیش ازحدی که لازم است به تایید دیگران اهمیت می دهید. نمی توانید به راحتی احساسات خودتان راابرازکنید.
دراین پرسشنامه امتیازمتوسط مطلوب تراست. این گونه،به خودپذیری بالاتری می رسید وبهترمی توانید با دیگران کناربیایید
ارسال های پیشین ...

This Template Designed By Theme.MihanBlog.Com And Davood Jafari And FaDesign.Ir, Special Thanks To SNM